O Moravskoslezském kraji

Sídlo28. října 117
702 18 Ostrava
Telefon595 622 222
Fax595 622 126
Elektronický kontaktposta@kr-moravskoslezsky.cz
Oficiální stránkywww.kr-moravskoslezsky.cz
Rozloha kraje5 427 km2
Počet obyvatel1 249 897
Počet obcí256
Počet měst40
Počet okresů6
Statutární městoOstrava
Počet obcí s rozšířenou působností22
Nejvyšší bod krajePraděd (1 492 m) v Hrubém Jeseníku

Důležité odkazy

Oficiální portál statutárního města Ostravy http://www.ostrava.cz/
Oficiální portál statutárního města Opavy http://www.opava-city.cz/
Beskydské informační centrum http://www.beskydy-info.cz/
Jeseníky Info – turistický informační portál http://www.jeseniky.net/
Zoologická zahrada v Ostravě http://www.zoo-ostrava.cz
Hrady http://www.ceskehory.cz/
Technické muzeum Tatra Kopřivnice http://www.tatramuseum.cz/start-page.php
Technické muzeum Petřvald http://www.muzeumct.cz/pobocky/pobocky/petrvald.php
Stodolní ulice v Ostravě http://www.stodolni.cz/
výstaviště Černá louka v Ostravě http://www.cerna-louka.cz/
Miniuni-svět miniatur v Ostravě http://www.svetminiatur.cz/
Pohádkový sklep strašidel v Ostravě http://www.cerna-louka.cz/sklep-strasidel/
Ski & Wake Park Těrlická přehrada http://www.skiwakepark.cz/
Slezské muzeum v Opavě http://www.szmo.cz/
Hornické muzeum OKD Landek http://www.muzeumokd.cz/
České hory http://www.ceskehory.cz/

Charakteristika

Moravskoslezský kraj je nejvýchodnějším krajem České republiky. Vznikl v roce 2001, má rozlohu
5 427km2 a je nejlidnatějším krajem naší republiky. Sousedí na jihu se Zlínským krajem, na západě s krajem Olomouckým, na severu s polskými vojvodstvími Slezským a Opolským a na jihovýchodě se slovenským krajem Žilinským.
Rozkládá se na ploše 5 427 km2, má 6 okresů – Frýdek Místek, Karviná, Ostrava-město, Nový Jičín, Opava a Bruntál, obcí se statutem rozšířené působnosti je celkem 22, statutárních měst je 5, měst je 35, městyse jsou 3 a obcí je 256.
Moravskoslezský kraj je krajem s nejvyšším počtem obyvatel ze všech krajů České republiky a po Praze je druhým městem s nejvyšší hustotou zalidnění, která lze vyčíslit hodnotou 230 obyvatel/km2. Pro srovnání lze uvést hustotu zalidnění 130 obyvatel/km 2 jako celorepublikový průměr. Nejlidnatějším městem je Ostrava a naopak městem s nejnižším počtem obyvatel je Bruntál.
V souvislosti s těžebním a těžkým průmyslem došlo v Moravskoslezském kraji k velkému znečištění ovzduší a region se tak zařadil mezi oblasti s nejhorším životním prostředím v naší zemi. Nezáviděníhodné 1. místo zaujímá region v obsahu rakovinotvorného benzpyrenu a prachových částic.

Historie

Oblasti nížin v okolí řek a důležitých cest (např. Solná a Severní Cesta, Jantarová stezka) začaly být osidlovány kolem 12. století Přemyslovci v okolí Opavy a v průběhu Německé kolonizace pak na většině zbývajícího území německými osadníky. Horské oblasti byly osidlovány později, v 16. a 17. století v rámci kolonizace Valašské. Důležitým milníkem, který výrazně motivoval budoucí zaměření kraje, bylo 18. století a zahájení těžby uhlí v dole Anselm v Landeku u Petřkovic.
V období Rakousko-Uherska převážná většina dnešního Moravskoslezského kraje patřila pod Slezské vévodství a oblast Hlučínska náležela ke Slezsku. S datem vzniku Československa přichází zařazení převážně k zemi Slezské a jeho správnímu centru Opavě, z menší části k Zemi Moravské a jeho správnímu centru Brnu. V letech 1928-1948 patřilo celé území dnešního Moravskoslezského kraje k Zemi Moravskoslezské.
V období let 1949-1960 patřilo území Moravskoslezského kraje částečně pod kraj Ostravský a částečně pod kraj Olomoucký. Oba tyto kraje zanikají v roce 1960 a celé území Moravskoslezského kraje tak, jak jej známe dnes, se nazývalo až do konce roku 1999 kraj Severomoravský. Kraj Moravskoslezský vznikl na základě legislativy 1.1.2001, tak jako všech 13 ostatních krajů České republiky.

Krajské město

Krajským městem Moravskoslezského kraje je statutární město Ostrava, třetí největší město naší republiky. Městem protékají 4 řeky, Odra, Opava, Lučina a Ostravice. Řeka Ostravice, která rozděluje město na moravskou a slezskou část, dala základ pojmenování města. Nejstarší doklady o osídlení území, na kterém se dnešní Ostrava nachází, pochází již z doby kamenné. Archeologické nálezy prokázaly, že na vrchu Landek pobývali před 25 tisíci lety lovci mamutů. Mezi nejvýznamnější nález patří objevení tzv. Petřkovické (nebo Landecké) Venuše v roce 1953. Jedná se o torzo sošky ženského těla z krevele. Výzkumy prokázaly, že už v této době používali pravěcí lidé uhlí z povrchových nalezišť jako palivo. Jde o vůbec první podložený důkaz využití černého uhlí na světě. V 8. století zbudoval slovanský kmen Holasiců na vršku Landek jedno ze svých hradišť. V průběhu 13. století pak zde vybudoval český král Přemysl Otakar II kamenný hrad. V témže století byl nad soutokem řek Ostravice a Lučina postaven Slezskoostravský hrad, který sloužil k ostraze česko-polské hranice. Statut města získala Moravská Ostrava někdy kolem roku 1279. V letech 1437-1848 byla součástí Hukvaldského kraje. Význam města Ostravy silně vzrostl v 16. století, kdy došlo k velkému rozmachu řemeslné výroby, zejména tkalcovství, krejčovství a soukenictví. K rozšíření města došlo v roce 1533 zakoupením vsi Čertova Lhota (dnes Mariánské Hory) a v roce 1555 zakoupením vsi Přívoz. V roce 1763 byl zaznamenán první objev výskytu uhlí v Polské Ostravě v údolí Burňa. Pravidelná těžba uhlí započala v roce 1787. V roce 1828 byly olomouckým arcibiskupem Rudolfem Habsburským založeny Železárny ve Vítkovicích. Železniční nádraží Přívoz a Svinov byly v roce 1847 napojeny na Ferdinandovu Severní dráhu a díky tomu se Ostrava stala důležitým průmyslovým centrem Rakousko-Uherské monarchie. To mělo za následek i prudký nárůst počtu obyvatel. Vedle Čechů zde žili i Němci a Poláci. V roce 1924 došlo ke sloučení 7 moravských obcí (Moravská Ostrava, Mariánské Hory, Vítkovice, Přívoz, Zábřeh, Nová Ves a Hrabůvka) pod tzv. Velkou Ostravu.

Historické a kulturní památky

V moravskoslezském kraji se nachází velké množství kulturních památek. Za zmínku určitě stojí městské památkové rezervace Příbor, Štramberk a Nový Jičín.
Mezi nejstarší pamětihodnosti kraje patří bezesporu hrady nebo jejich zříceniny – Hukvaldy, Slezskoostravský hrad, Starý Jičín, Sovinec, Štramberská trúba, Hradec nad Moravicí, Fürstenwalde, Rabštejn, Fulštejn, Šostýn, Kravaře, Vikštejn, Vildštejn a zámky Dívčí Hrad, Raduň, Jindřichov, Slezské Rudoltice, zámek Linhartovy, Kunín, Fryštát, Hlučín, Šilheřovice, Frýdecký zámek, Studénka, Stará Ves nad Ondřejnicí, Žerotínský zámek, Dolní Benešov, Bruntál, Bartošovice a Fulnek.
V rámci Valašské kolonizace vznikla především v Beskydech charakteristická kultura s kostelíky a dřevěnými stavbami, mezi nejznámější patří Kostel Sv. Kateřiny ve Štramberku, Kaple Sv. Cyrila a Sv. Metoděje na Radhošti, útulny na Pustevnách a lázeňský areál Karlova Studánka.
K návštěvě zve i 18 rozhleden, 5 městských památkových rezervací, 7 poutních míst, 8 křížových cest a 6 židovských památek.
Mezi nejvýznamnější památky technického rázu se řadí areál Landek v Petřkovicích, úzkorozchodná železniční trať, spojující Třemešnou s Osoblahou, Technické muzeum Tatra Kopřivnice, Technické muzeum Petřvald a další.
Mezi nejnavštěvovanější turistické atrakce patří Stodolní ulice v Ostravě, výstaviště Černá louka v Ostravě, Miniuni-svět miniatur v Ostravě a Pohádkový sklep strašidel v Ostravě.

Příroda

Moravskoslezský kraj náleží horopisně k Českému masivu a Západním Karpatům. Je lemován pohořími, na západní hranici Hrubým Jeseníkem s nejvyšší horou Praděd (1 492m2), na jihozápadě Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy, na východě a jihovýchodě Moravskoslezskými Beskydy s nejvyšší horou Lysá hora (1 323m2) a vyhledávanou horou Radhošť (1 129m2). Mezi níže položené oblasti, nacházející se mezi horami, patří Opavsko-ostravská pánev kolem povodí řeky Odry. Nejnižší bod v regionu leží na soutoku řek Olše a Odra (195m). Převážnou část území odvodňuje do Baltského moře řeka Odra se svými přítoky, z nichž největší jsou Ostravice, Olše a Opava. Vodní toky z Nízkého Jeseníku směřují do povodí Moravy a končí v Černém moři.
V regionu se nachází tři chráněné krajinné oblasti s rozlohou bezmála 2 000m2 - Jeseníky, Beskydy a Poodří a 131 chráněných území maloplošných. Jeseníky tvoří členitá hornatina s hlubokými údolími a ojedinělým výskytem vegetace. Nejcennější botanickou lokalitou s více než 450 druhy rostlin je Velká kotlina. Beskydy se vyznačují zejména pozůstatky původních pralesů a pseudokrasových jevů pod i nad zemí. Vyskytuje se zde hodně vzácných živočichů a rostlin. Poodří je proslulé svým vodním režimem, každoročně zde dochází k rozsáhlým nivním záplavám. Řeka Odra vytváří ojedinělá slepá ramena a meandry a zamínku stojí určitě i unikátní travní porosty, rybníky a lužní lesy. Mezi další významné přírodní památky patří např. jeskyně Šipka ve Štramberku, přírodní rezervace Rešovské vodopády, Hukvaldy, Uhlířský vrch nebo Venušina sopka.

Průmysl a hospodářství

V souvislosti s těžebním průmyslem v Ostravsko-Karvinské pánvi patřil Moravskoslezský kraj již za Rakouska-Uherska k významným průmyslovým regionům. V nedaleké minulosti došlo k výraznému útlumu těžebního průmyslu a v kraji značně vzrostla nezaměstnanost. V důsledku toho začaly v kraji vznikat firmy zaměřené nejen na řemeslnou výrobu, ale i na informační technologie. V dnešní době funguje v regionu 50 státních podniků, 1 400 družstev, obchodních společností je 20 121 a fyzických osob je celkem 195 551.
Na zemědělskou půdu připadá více než 50% území kraje, lesní plochy zabírají asi 35%.

Podnikání

Základní orientace kraje na těžební a těžký průmysl postupem času ochabla a začaly vznikat firmy zaměřené na řemeslnou výrobu, na informační technologie, elektrotechniku, elektroniku a automobilový průmysl. Zcela zákonitě vrostl i zájem domácích a zejména zahraničních investorů. Svou základnu zde zbudovaly známé společnosti, např. Siemens, CTP Invest, PEGATRON Czech (dříve ASUS Czech), ArcelorMittal , Tieto, Briggs & Stratton, SungWoo Hitech, Hyundai Motor Company.

Školství a vzdělávání

Vzdělávání v Moravskoslezském kraji je na vysoké kvalitativní úrovni. Co do počtu škol se zde nachází 4 vysoké školy se 14 fakultami (Vysoká škola báňská-technická universita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita a Vysoká škola podnikání v Ostravě), 10 vyšších odborných škol, 36 gymnázií, 85 středních odborných škol, 56 středních odborných učilišť, 2 konzervatoře, 458 základních škol a o výchovu těch nejmenších se stará 472 mateřských škol.

Doprava

Moravskoslezský region se nachází na historické dopravní trase, která spojovala sever a jih Evropy, Baltské a Středozemní moře a ze strategického hlediska zaujímala významnou polohu pro spojení s Polskem, Slovenskem a východní Evropou. Napříč Moravskoslezským krajem prochází dálniční i železniční tahy, ostravské letiště Leoše Janáčka pak zajišťuje rychlé spojení se světem. Samozřejmostí je síť městské a příměstské dopravy v jednotlivých městech regionu. V kraji je celkem 3 376km silnic, z toho rychlostních silnic je 16km, silnic 1. třídy 716 km, silnic 2. třídy 750 km, silnic 3. třídy 1 895 km, ve výstavbě je dálnice D1 a silnice R48. Železniční doprava je provozována na trasách v délce 673 km.

Kultura

Mezi nejvýznamnější kulturní centra v kraji patří Ostrava a Opava. O kulturní vyžití obyvatel a návštěvníků kraje se stará řada kin, divadel, knihoven galerií a muzeí. K nejznámějším muzeím se řadí Slezské muzeum v Opavě, Hornické muzeum OKD Landek, Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku a muzeum citer Citerarium v Ostravě. Kraj pořádá celou škálu festivalů a kulturních akcí, k těm nejnavštěvovanějším patří zejména Beethovenův Hradec, Mezinárodní festival outdoorových filmů, Mezinárodní folklorní festival Frýdek-Místek, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy, Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj a hudební festival Colours of Ostrava.

Sport

Kraj nabízí širokou škálu sportovního vyžití. V současné době je v provozu řada stadionů, tělocvičen, bazénů, koupališť a hřišť. Mezi nejnavštěvovanější přírodní vodní nádrže patří Žermanická přehrada, Těrlická přehrada a Slezská Harta. Díky velkému počtu turistických a cykloturistických tras je velmi rozšířená pěší turistika a jízda na kole. Mezi vyhledávané sporty začíná patřit i golf, kraj se může pochlubit celkem 5 golfovými hřišti. V období letního parna můžete využít služeb 5 aquaparků, které se nachází v Ostravě, v Bohumíně, v Kravařích, ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Olešné. Pokud jste našli zálibu ve sjíždění řek, tak na své si zaručeně přijdete při sjíždění Moravice nebo Odry. I milovníci adrenalinových letních sportů nepřijdou zkrátka. Mezi největší lákadla patří wakeboarding ve Ski & Wake Parku Těrlická přehrada a vodní lyžování s vlekem v Hlučíně.
Mezi specifické sporty regionu patří průmyslová turistika, za návštěvu nepochybně stojí např. Technické muzeum automobilů v Kopřivnici, Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích nebo Vagonářské muzeum ve Studénce
V zimním období patří k nejrozšířenějším sportům sjezdové a běžecké lyžování. V Jeseníkách i Beskydech je provozována řada běžeckých tratí. O milovníky sjezdového lyžování je postaráno ve 25 lyžařských areálech, z nichž nejnavštěvovanější je Červenohorské Sedlo, Skialpin pustevny, Karlov-Malá Morávka, Praděd-Ovčárna a Ski Lysá Hora.

Zdroje

Webové stránky krajského úřadu Moravskoslezského kraje www.kr-moravskoslezsky.cz
Český statistický úřad Ostrava www.czso.cz/kraje/ov/cisla/charakt.htm
Oficiální portál statutárního města Ostrava www.ostrava.cz

© 2008-2014